Месец: октомври 2015

Събота 31 октомври 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.5 „Още горчивини за пророка“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.11:30-12:30 Проповед: „Дъжд без облаци“ – Петър Стоилов (17:00-18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Рим, Париж, Виена“ – Вилеам Богданов

Събота 24 октомври

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 1. Съботно училище: „Възмущение и отмъщение“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 2. Проповед: Оливър Фихтбергер (секретар на Съюза на ЦАСД в Австрия) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 1. „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов