Събота 3 октомври 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:– Съботно училище (10:00 – 11:00) „Пророческото призвание на Еремия“ – изследваме книгата на пророк Йермияху (Еремия).
– Господня вечеря (11:30 – 12:30) с пастор Чаба Тьорьок.

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

– Съботно-вечерна служба (19:00 – 20:00) – тема.