Събота 12 септември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
– Съботно училище (10:00 – 11:00) „Павел: Произход и призоваване“ – изследваме мисионирането.
– Проповед (11:30 – 12:30) „Най-малкият общ знаменател“. Проповед – Петър Стоилов.
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
– Съботно-вечерна служба (19:00 – 20:00) – детски час.