Събота 5 септември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
– Съботно училище (10:00 – 11:00) „Филип като мисионер“ – изследваме мисионирането.
– Проповед (11:30 – 12:30) „Мисионирането“ Проповед (видео запис) – Свилен Колев.
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
– Съботно-вечерна служба (19:00 – 20:00) – младежки час.