Събота 9 май 2015

Събота сутрин

– Съботно училище (10:00-11:00) Дискусия на тема „Жени в службата на Исус“. Изучаваме Евангелието на Лука.

– Проповед (11:30-12:30) „Как го четеш ти?“ (Лк.10:26) – Петър Стоилов. Ще разгледаме значението на начина по който четем и тълкуваме Писанията. Ще разберем какво са граматико-историческия и историко-критическия метод на тълкувание. Какво значение има това в настоящия дебат относно ръкополагането на жени? Защо начина по който четем и разбираме писанията има главно значение във времето на края?

Събота вечер

– Вечерен час (19:00-20:00) Детска програма.