Събота 18 април 2015

Събота сутрин

Съботно училище (10:00-11:00) „Кой е Исус Христос“ дискусия (Лк.4:16-30)

Молитвена седмица (11:30-12:30) четива 1-во и 2-ро

Събота вечер

Молитвена седмица (19:00-20:00) четива 3-то и 4-то